سیما بینا بیا بریم کوه

متن آهنگ:

بیا بریم دشت،کدوم دشت

همون دشتی که خرگوش نام داره… آی بله

بچه صیاد به پایش تاب داره …آی بله

بچه صیدوم را مزن ،خرگوش دشتم را مزن

خواب خرگوش به خواب یار می ماند … بله

 

بیا بریم کوه،کدوم کوه

همون کوهی که آهو نام داره… آی بله

بچه صیاد به پایش تاب داره …آی بله

بچه صیدوم را مزن ،(خرگوش دشتم را مزن)(آهوی کوهم را مزن)

خال  آهو به خال یار می ماند … بله

دانلود آهنگ «بیا بریم دشت» از بـیـنـا (Sima Bina)

بیا بریم باغ،کدوم باغ

همون باغی که قمری نام داره… آی بله

بچه صیاد به پایش تاب داره …آی بله

بچه صیدوم را مزن ،(خرگوش دشتم را مزن)(آهوی کوهم را مزن)(قمری باغم را مزن)

چرخ  قمری به  چرخ یار می ماند … بله

 

بیا بریم چاه،کدوم چاه

همون چاهی که کفتر نام داره… آی بله

بچه صیاد به پایش تاب داره …آی بله

بچه صیدوم را مزن ،(خرگوش دشتم را مزن)(آهوی کوهم را مزن)(قمری باغم را مزن)(کفتر چاهم را مزن)

توق  کفتر به  توق یار می ماند … بله

** دانلود آهنگ «بیا بریم دشت» از بـیـنـا (Sima Bina) **
  • دانلود آهنگ «بیا بریم دشت» از بـیـنـا (Sima Bina)

  • 4.3 مگابایت

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

         
  • دختر-جیگی-جیگی

    دانلود آهنگ شاد «دختر جیگی جیگی» افغانی از تمیم ناله

  • یا-مولا-دلم-تنگ-اومده

    دانلود مجموعه آهنگ «یا مولا دلم تنگ آمده» از(بینـا-بیژنی-قاسمی-ساربان-منیرا-تاجیکی)

برو بالا