مهران-مدیری-بیا-بریم-کوه

متن آهنگ:

بیا بریم دشت کدوم دشت

همون دشتی که خرگوش تاب داره..های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره..های بله

بچّه صیدم را مزن،خرگوش مستم را مزن

خواب خرگوش به خواب یار میماند بله

خواب خرگوش به خواب یار میماند بله

بیا بریم کوه کدوم کوه

همون کوهی که آهو تاب داره..های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره..های بله

بچّه صیدم را مگیر خرگوش مستم را مگیر

** دانلود آهنگ «بیا بریم کوه» از مهران مدیری **

آهوی کوهم را مگیر

خال آهو به خال یار میماند بله

خال آهو به خال یار میماند بله

بیا بریم باغ کدوم باغ

همون باغی که قمری تاب داره..های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره..های بله

بچّه صیدم را مزن خرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن

چرخ قمری به چرخ یار میماند بله

چرخ قمری به چرخ یار میماند بله

بیا بریم چاه کدوم چاه

همون چاهی که کفتر تاب داره..های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره..های بله

بچّه صیدم را مزن خرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

طوق کفتر به طوق یار میماند بله

طوق کفتر به طوق یار میماند بله

بیا بریم کوه کدوم کوه

همون کوهی که عقاب تاب داره..های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره..های بله

بچّه صیدم را مزن خرگوش مستم را مزن

آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن عقاب کوهم را مزن

چنگ عقاب به چنگ یار میماند بله

چنگ عقاب به چنگ یار میماند بله

  • دانلود آهنگ «بیا بریم کوه» از مهران مدیری

  • 3 مگابایت

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

         
  • دختر-جیگی-جیگی

    دانلود آهنگ شاد «دختر جیگی جیگی» افغانی از تمیم ناله

  • یا-مولا-دلم-تنگ-اومده

    دانلود مجموعه آهنگ «یا مولا دلم تنگ آمده» از(بینـا-بیژنی-قاسمی-ساربان-منیرا-تاجیکی)

برو بالا