دانلود آهنگ «ده ما یه خانی داره» از سعید شایسته
آهنگ بسیار زیبای «ده ما یه خانی داره ثروتش تهی نداره» از سعید شایسته با سبک شاد و ماندگار همینک از سیات سلام موزیک.
سبک:شاد
آلبوم:گلی

متن آهنگ:

ده ما یه خانی داره ثروتش تهی نداره
عددهای باغ پسته اش رقمهای بیشماره

به سرش اگه ز ثروت به من فقیر میباره
به سرش اگه ز ثروت به من فقیر میباره

دل من یه یاری داره که نگاهشو ماه نداره
به دل فقیر و پولدار آه حسرت رو میذاره

همه سکه و جواهر همه مروارید نادر
نمیدم یه تار موشو در ازای گنج خاضر

اگه گل یه باغی داره ماه و شب چراغی داره
اگه آسمون و دریا واسه خود یه شاهی داره
اگه هرکسی تو دنیا ثروت و منالی داره

دانلود آهنگ «ده ما یه خانی داره» از سعید شایسته

دل من یه یاری داره که نگاهشو ماه نداره
به دل فقیر و پولدار آه حسرت رو میذاره

همه سکه و جواهر همه مروارید نادر
نمیدم یه تار موشو در ازای گنج خاضر

اگه گل یه باغی داره ماه و شب چراغی داره
اگه آسمون و دریا واسه خود یه شاهی داره
اگه هرکسی تو دنیا ثروت و منالی داره

دل من یه یاری داره که نگاهشو ماه نداره
به دل فقیر و پولدار آه حسرت رو میذاره

همه سکه و جواهر همه مروارید نادر
نمیدم یه تار موشو در ازای گنج خاضر