دانلود آهنگ «موسـم گُل» از اخوان (Hengameh Akhavan)
آهنگ بسیار زیبای موسم گل از خانم اخوان.
سبک:سنتی
متن آهنگ :

موسم گل دوره مُل (حسن)
یک دوروز است در زمانه

ای به دل آرامی به عالم فسانه
ای که ز تو مانده نکویی نشانه

خاطر عاشقان را میازار
خوش نباشد ز معشوقه آزار

گر بسوزد شمع و پروانه را با زبانه
چون شود روز شمع و شب را نبینی نشانه

می‌کنی صید – مرغ بسته
می‌زنی سنگ – بر شکسته

می‌کشی با تیغ ستم یار خسته
خسته‌دلان یکسره در خون نشسته

خویش و سوزی و بیگانه‌سازی
نیست تو آیین عاشق‌نوازی

تیر عشقت – ای که در سینه ما نشسته
رحمتی کن – با دل – عاشق زار و خسته