دانلود آهنگ «لــب بــوم» از داوود بهبودی
آهنگ زیبای لب بوم یا همون آهنگ معروف “طفلکی دلم گیره” از داوود بهبودی
سبک:شاد
آلبوم:فریاد عشق

متن آهنگ:

غروب شد دیگه آفتاب لب بومه
دلم تنگه و می بی تو حرومه

هزار حرف نگفته رو لبامه
هزار غصه ای پنهون تو گلومه

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره

مهتاب تو چشمات می ناب رو لبهات
منو میکشی آخر با این امروز و فردات

دل عاشقو نشکن تو گفتی که از اول
که عاشق تری از من

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره

ازون روزی که عشقت تو قلبم خونه کرده
دوتا چشم سیاهت منو دیوونه کرده

تو باشی اگه یارم تو این عمر دو روزه
دیــگه غــــصه نــدارم

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره

غروب شد دیگه آفتاب لب بومه
دلم تنگه و می بی تو حرومه

هزار حرف نگفته رو لبامه
هزار غصه ای پنهون تو گلومه

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره

مهتاب تو چشمات می ناب رو لبهات
منو میکشی آخر با این امروز و فردات

دل عاشقو نشکن تو گفتی که از اول
که عاشق تری از من

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره

ازون روزی که عشقت تو قلبم خونه کرده
دوتا چشم سیاهت منو دیوونه کرده

تو باشی اگه یارم تو این عمر دو روزه
دیــگه غــــصه نــدارم

طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره
طفلکی دلم گیره ،پای دل به زنجیره نمیشه برم دیگه دیره