دانلود آهنگ «یار خراباتی» از حسام الدین سراج
آهنگ بسیار زیبای یار خراباتی با سبک زیبای گوش نواز سنتی با صدای زیبای سراج
سبک:سنتی

 

متن آهنگ:

من خرابم ز غم ، من خرابم ز غم
یار خراباتی خویش ،یار خراباتی خویش

 

میزند غم ز یه او ، میزند غم ز یه او
ناوک غم بر دل ریش ، ناوک غم بر دل ریش

 

همخوانی:

من خرابم ز غم ، من خرابم ز غم
یار خراباتی خویش ،یار خراباتی خویش

میزند غم ز یه او ، میزند غم ز یه او
ناوک غم بر دل ریش ، ناوک غم بر دل ریش

 

به عنایت نظری کن که من دل شده را
به عنایت نظری کن که من دل شده را

 

نرود بی مدد لطف کاری از پیش
نرود بی مدد لطف کاری از پیش

 

همخوانی:

من خرابم ز غم ، من خرابم ز غم
یار خراباتی خویش ،یار خراباتی خویش

میزند غم ز یه او ، میزند غم ز یه او
ناوک غم بر دل ریش ، ناوک غم بر دل ریش

 

آخر ای پادشه ملک  و ملاهت چه شود
آخر ای پادشه ملک  و ملاهت چه شود

 

گر بریزد به رهت نمکی بر دل ریش
گر بریزد به رهت نمکی بر دل ریش

 

با پیوستم و از غیر تو دل بگسستم
با پیوستم و از غیر تو دل بگسستم

 

آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش
آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش

 

همخوانی:

من خرابم ز غم ، من خرابم ز غم
یار خراباتی خویش ،یار خراباتی خویش

میزند غم ز یه او ، میزند غم ز یه او
ناوک غم بر دل ریش ، ناوک غم بر دل ریش