دانلود مجموعه آهنگ «نگارینا دل و جانم ته داری» از (شجریان-مختاباد-سراج)
آهنگ (تصنیف) نگارینا دل و جانم ته داری از سه استاد موسیقی کشور ،محمدرضا شجریان،حسام الدین سراج ،عبدالحسین مختاباد.شاعر این اثر :بابا طاهر همدانی(عریان) میباشد.
متن تصنیف ها و سبک آهنگها با هم متفاوت میباشند.
سبکها:سبک آقای شجریان سنتی و به صورت دکلمه وار میباشد.سبک تصنیف آقای مختاباد سنتی و محلی میباشد(این آهنگ به گویش محلی همدانی میباشد
).سبک تصنیف حسام الدین سراج،سنتی و عرفانی میباشد.

متن آهنگ:(متن برای تصنیف مختاباد است )

نـگـاریـنـا دل و جـانم تـــه داری
همه پـیـدا و پـنـهــانـم ته داری

نمیدانم که این درد از که گیرم
همین دانم که درمانم ته داری

مرا رمزی ز بالای ته باشه
جنون سری ز سودای ته باشه

لا رمزی ز بالای ته باشد جنون
سری ز سودای ته باشد

بصورت آفرینم این گمان بی
که پنهان در تماشای ته باشد

غم عشق تو مادر زاد دیرم
نه از آموزش استاد دیرم

بدان شادم که از یمن غم تو
خراب آباد دل آباد دیرم

خوشا آنانکه سودای ته دیرند
که سر پیوسته در پای ته دیرند

بدل دیرم تمنای کسانی
که اندر دل تمنای ته دیرند

سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار