دانلود مجموعه آهنگ «در میکده باز است» از (شجریان-تعریف-مددی-آزاد-وحدت)
تصنیف زیبای و ماندگار «المنه الله که در میکده باز است» از محمدرضا شجریان ،صدیق تعریف،عبدالوهاب مددی،مـهــسـا وحدت،داوود آزاد و خواننده ناشناس
سبک:سبک محد رضا شجریان دکلمه وار و سنتی میباشد.سبک صدیف تعریف سنتی میباشد.عبدالوهاب مددی سنتی (محلی افغانی) میباشد.
سبک وحدت ،سنتیاز آلبوم آوازهایی از باغ ایرانی میباشد،سبک داوود آزاد و خواننده ناشناس سنتی و ریتمیک(شاد) میباشد.
شاعر این اثر حافظ شیرازی میباشد.

متن آهنگ:

المنه لله که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
***

بار دل مجنون و خم طره ای لیلی ها لیلی ها لیلی
بار دل مجنون و خم طره ای لیلی ها لیلی ها لیلی
رخساره ی محمود و کف پای ایاز است
***
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
***
بار دل مجنون و خم طره ای لیلی ها لیلی ها لیلی
بار دل مجنون و خم طره ای لیلی ها لیلی ها لیلی
رخساره ی محمود و کف پای ایاز است
***
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
حقیقت نه مجاز است در میکده باز است
که این قصه دراز است
***
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است

**دانلود مجموعه آهنگ «در میکده باز است» از (شجریان-تعریف-مددی-آزاد-وحدت)**

شعر کامل این اثر:

المنه لله که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم​ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی
رخساره محمود و کف پای ایاز است

بردوخته​ام دیده چو باز از همه عالم
تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است

در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید
از قبله ابروی تو در عین نماز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است