دانلود آهنگ شاد «دختر جیگی جیگی» افغانی از تمیم ناله خواننده افغان
آهنگ بسیار زیبا و شاد هراتی «دختر جیگی جیگی»
سبک :شاد
حجم:۳٫۹ مگابایت

متن آهنگ:

دختر به صدای خوش نوایت بمیرم ای
دم زلف رسایی خوش نمایت بمیرم ای
رفتی ز برم تو عزیز دل من
دم دوری درد بینوایت بمیرم ای
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
دخترک جگی جگی مره دم برت بگی
دخترک جگی جگی مره هم دمت بگی
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا ای
صنما در غم عشق تو چی تدبیر کنم
تا به کی از غم تو ناله ای شب گیر کنم
تا به کی از غم تو ناله ای شب گیر کنم
دل دیوانه به یاد تو چنان میسوزد
چقدر گله من از بازی تقدیر کنم
چقدر گله من از بازی تقدیر کنم ای
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
دخترک جگی جگی مره دم برت بگی
دخترک جگی جگی مره هم دمت بگی
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا ای
دل به گوش آمده گفتار بکنم یا نکنم
یاد از آن زلف گره دار بکنم یا نکنم
یاد از آن زلف گره دار بکنم یا نکنم
بی تو آرام ندارم سر به صحرا زده ام
خوده رسوا به سر بازار بکنم یا نکنم
خوده رسوا به سر بازار بکنم یا نکنم
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
دخترک جگی جگی مره دم برت بگی
دخترک جگی جگی مره هم دمت بگی
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا
نرم نرم آهسته بیا مثل گل دسته بیا ای
باز به یاد رخت، باز به یاد رخت
رو به خدا میکنم، رو به خدا میکنم
رو به خدا میکنم، رو به خدا میکنم
گر نکنی عاشقی، گر نکنی عاشقی
گر نکنی عاشقی، گر نکنی عاشقی
رازته آه میکنم، رازته آه میکنم
رازته آه میکنم، رازته آه میکنم
رازته آه میکنم، رازته آه میکنم
رازته آه میکنم، رازته آه میکنم

تمیم-ناله

تمیم-ناله