دانلود آهنگ «سبک بار» از سالار عقیلی
تصنیف بسیار زیبا و شنیدنی از سالار عقیلی به نام سبک بار
سبک:سنتی و ملایم-احساسی
آلبوم: مایه ناز
آهنگ ساز: عبدالحسین برازنده
شاعر : حسن صدر سالک

 

متن آهنگ(تصنیف):

ای صبا رو سبکبار
از برم سوی دلدار

گو به آن بی وفا یار
حال این عاشق زار

گو به هر کوی و برزن
پیش هر مرد و هر زن

بگذرم چون به زاری
همچو ابر بهاری

از دو چشم گهر بار
دُر فشانم صدف وار

**دانلود آهنگ «سبک بار» از سالار عقیلی**

ماه نو چو بر چشم مردم نیاید
هرکسش به انگشت خود می نماید

ماه نو چو بر چشم مردم نیاید
هرکسش به انگشت خود می نماید

در غم تو از بس که زار و نزارم
با هلال یک مو تفاوت ندارم

در غم تو از بس که زار و نزارم
با هلال یک مو تفاوت ندارم

غم بود کوه دل بود کاه
آتش عشق، درد جانکاه

بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جان سپارم به یکبار

بس نهاده عشقت به دوش دلم بار
ترسم از غمت جان سپارم به یکبار

ای گل نشستن با خسان، پیوسته‌ات گر خوست
روزی بیاید کز تو، نه رنگی به جا، نه پوست
روزی بیاید کز تو، نه رنگی به جا، نه پوست

با غیر اگر که آشنا، از چه به من یار است
سالک به من گر بی وفا، از چه به اغیار است

بس بس حکایت از تو ناگفتن همی بهتر
رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست
رو رو شکایت از تو ناکردن بسی نیکوست