دانلود مجموعه آهنگ «ساقی ۱ و ۲» از احمد آزاد
آهنگ زیبا و ماندگار ساقی ۱ و ساقی ۲ با صدای احمد آزاد.آهنگ ساقی ۱ از آلبوم (ساقی) و آهنگ ساقی ۲ از آلبوم (منو صدا کن عزیزم) میباشند.
سبک ها:سبک هر دو آهنگ پاپ میباشند.

متن آهنگ ساقی ۱ :

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

یه چشم به چشم تو ،چشم دیگه ام به دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

امشب که مست مستم،دستو پای غم رو بستم
امشب که لول لولم از من نپرس کی هستم من نپرس کی هستم

ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه
دست غم کوتاه از دل کنج میخونه

آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز
هرچه عاقل مثل خود دیونه دیونه

ساقی از گوشه میخونه نرونم
خونه امیدمه بذار بمونم

چلچراغ میخونه ات روشن بمونه
زنده باشی من زیر سایه ات بمونم

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

یه چشم به چشم تو ،چشم دیگه ام به دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

امشب که مست مستم،دستو پای غم رو بستم
امشب که لول لولم از من نپرس کی هستم من نپرس کی هستم

ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه
دست غم کوتاه از دل کنج میخونه

آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز
هرچه عاقل مثل خود دیونه دیونه

ساقی از گوشه میخونه نرونم
خونه امیدمه بذار بمونم

چلچراغ میخونه ات روشن بمونه
زنده باشی من زیر سایه ات بمونم

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

یه چشم به چشم تو ،چشم دیگه ام به دستته
اگی نگی مستی بستته ،اگی نگی مستی بستته

امشب که مست مستم،دستو پای غم رو بستم
امشب که لول لولم از من نپرس کی هستم من نپرس کی هستم

****دانلود مجموعه آهنگ «ساقی ۱ و ۲» از احمد آزاد****

متن آهنگ ساقی دو :

ساقی امشب باز دوباره مست مستم
ساقی بازم جام می دارم به دستم

ساقی گفتی عمر ما بی اعتباره
گفتی هرکس مست می شد غم نداره

ساقی غم داره دلم چیزی کم داره دلم
ساقی ای یار اینکم ساقی حل کن مشکلم

تو که گفتی یارمی ،اگه دلدارم بره دلدارم
تو تموم لحظه ها غمخوارمــــی

ساقی گفتی حرفتو باور کنم
گلهای بد بینی و پر پر کنم

ساقی قول دادی به من ساده باشی
می به دست یا دست خالی همیشه عاشق باشی

پس چرا پس چرا با چشم مستت هی خرابم میکنی
دل به امید تو بستم تو جوابم میکنی

ساقی غم داره دلم چیزی کم داره دلم
ساقی ای یار اینکم ساقی حل کن مشکلم

تو که گفتی یارمی ،اگه دلدارم بره دلدارم
تو تموم لحظه ها غمخوارمــــی

ساقی گفتی حرفتو باور کنم
گلهای بد بینی و پر پر کنم

ساقی قول دادی به من ساده باشی
می به دست یا دست خالی همیشه عاشق باشی

پس چرا پس چرا با چشم مستت هی خرابم میکنی
دل به امید تو بستم تو جوابم میکنی

ساقی غم داره دلم چیزی کم داره دلم
ساقی ای یار اینکم ساقی حل کن مشکلم