دانلود آهنگ «ما درس سحر» از شهرام ناظری
تصنیف بسیار زیبای «ما درس سحر» از استاد شهرام ناظری
دستگاه : شور (آواز بیات ترک (زند))
خواننده: شهرام ناظری
شاعر: حافظ شیرازی (غزلیات)
آهنگساز: جلال ذالفنون

متن تصنیف:

ما درسِ سحر در رهِ میخانه نهادیم
محصولِ دعا در رهِ جانانه نهادیم

در خرمنِ صد زاهدِ عاقل زَنَد آتش
این داغ که ما بر دلِ دیوانه نهادیم

ما درسِ سحر در رهِ میخانه نهادیم
محصولِ دعا در رهِ جانانه نهادیم

در خرمنِ صد زاهدِ عاقل زَنَد آتش
این داغ که ما بر دلِ دیوانه نهادیم

ما درسِ سحر در رهِ میخانه نهادیم
محصولِ دعا در رهِ جانانه نهادیم

چون می‌رود این کشتیِ سرگشته؟ که آخر
جان در سرِ آن گوهرِ یک‌دانه نهادیم

در دل ندهم ره پس از این مِهرِ بُتان را
مُهرِ لبِ او بر درِ این خانه نهادیم

ما درسِ سحر در رهِ میخانه نهادیم
محصولِ دعا در رهِ جانانه نهادیم

**دانلود آهنگ «ما درس سحر» از شهرام ناظری**

متن کامل شعر حافظ شیرازی:

ما درسِ سحر در رهِ میخانه نهادیم
محصولِ دعا در رهِ جانانه نهادیم

در خرمنِ صد زاهدِ عاقل زَنَد آتش
این داغ که ما بر دلِ دیوانه نهادیم

سلطانِ ازل گنجِ غمِ عشق به ما داد
تا روی در این منزلِ ویرانه نهادیم

در دل ندهم ره پس از این مِهرِ بُتان را
مُهرِ لبِ او بر درِ این خانه نهادیم

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود
بنیاد از این شیوه‌ی رندانه نهادیم

چون می‌رود این کشتیِ سرگشته؟ که آخر
جان در سرِ آن گوهرِ یک‌دانه نهادیم

المنهُ لله که چو ما بی‌دل‌و‌دین بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم

قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ
یا رب، چه گداهمّت و بیگانه‌نهادیم!