دانلود مجموعه آهنگ«شد خزان گلشن آشنایی» از(بدیع زاده -رستمیان)
تصنیف بسیار زیبا قدیمی و ماندگار «شد خزان گلشن آشنایی» از جواد بدیع زاده و علی رستمیان
شعر:رهی معیری
سبک:سنتی

متن آهنگ:

شد خزان گلشن آشنایی
باز هم آتش به جان زد جدایی

عمر من ای گل. طی شد بهر تو
وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی

با تو وفا کردم تا به تنم جان بود
عشق و وفاداری با تو چه دارد سود

آفت خرمن مهر ووفایی
نوگل گلشن جورو جفایی

از دل سنگت…آه
دلم از غم خونین است

روش بختم این است
از جام غم مستم

دشمن می پرستم
تا هستم

تو و مست ازمی به چمن
چون گل خندان از مستی بر گریه من

با دگران در گلشن نوشی می
من ز فراقت ناله کنم تا کی؟

تو و این چون ناله کشیدن ها
من و گل چون جامه دریدنها

ز رقیبان خواری دیدنها
دلم از غم خون کردی

جه بگویم چون کردی
دردم افزون کردی

برو ای از مهر و وفا عاری
برو ای عاری ز وفاداری

که شکستی چون زلفت عهد مرا
دریغ و درد از عمرم

**دانلود مجموعه آهنگ«شد خزان گلشن آشنایی» از(بدیع زاده -رستمیان)**

که در وفایت شد طی
ستم به یاران تا چند

جفا به عاشق تا کی؟
نمی کنی ای گل یکدم یادم

که همچو اشک از چشمت افتادم
گرچه ز محنت خوارم کردی
با غم و حسرت یارم کردی

مهر تو دارم باز
بکن ای گل با من

هرچه توانی ناز
کز عشقت میسوزم باز

عمر من ای گل. طی شد بهر تو
وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی
با تو وفا کردم تا به تنم جان بود