حریر-حریره

متن تصنیف:(به همراه ترجمه)

آی مر من چه وتم ،تو بوود ودلگیر****** آی وذلفد قسم مئه نیرم تقصیر
ترجمه:مگر من چه گفتم که از من دلگیر وناراحت شدی قسم به زلفانت که من گناهی ندارم

حریر حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

***مجموعه آهنگ «حریر حریره» ***

آی پراو بیستون هردو برا بون****** آی فلک کاری کرد له یه ک جیا بون بیستون وپر آو
ترجمه:دو کوه در کرمانشاه باهم برادر بودند اما دیدی روزگار آنان را از هم جدا کرد

آی ایتر تمنا به بالای کی بود******آی ایتر کی بونم شیوه تو لئی بود
ترجمه:اکنون بی تو من چه باید بکنم که را میتوان یافت که چون تو باشد

حریر حریره حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ترجمه:ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

آی من چه وه تم تو چه شه نه فتی******آی وه قه صه ناکس وه من دور که فتی
ترجمه:مگرمن چه گفتم ،تو چه شنیده ای که به خاطر سخن دشمن از من دوری می جویی

حریر حریره حریره حریر هر یه سه ****** دم کول وپا چرمه ارا دیر هاتی
ترجمه:ای نازنین یار ای زیبای من چرا دیر آمدی

***مجموعه آهنگ «حریر حریره» ***
 • دانلود آهنگ «حریر حریره» از محمذرضا دارابی

 • 4.4 مگابایت

 • دانلود آهنگ «حریر حریره» از جلال محمدیان

 • 4.8 مگابایت


 • دانلود آهنگ «حریر حریره» از شهرام ناظری

 • 3.1 مگابایت

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

       
 • دختر-جیگی-جیگی

  دانلود آهنگ شاد «دختر جیگی جیگی» افغانی از تمیم ناله

 • یا-مولا-دلم-تنگ-اومده

  دانلود مجموعه آهنگ «یا مولا دلم تنگ آمده» از(بینـا-بیژنی-قاسمی-ساربان-منیرا-تاجیکی)

برو بالا