دانلود آهنگ «از نگاه یاران به یاران» از صدیق تعریف
آهنگ زیبای «از نگاه یاران» از صدیق تعریف ( این تصنیف بر پایه تصنیف سنتی حریر حریره شهرام ناظری میباشد)
سبک:سنتی
شاعر: فریدون مشیری
آهنگساز: صدیق تعریف
دستگاه: آواز بیات ترک(بیات زند)

متن تصنیف:
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد

این شب پریشان پریشان سحر می‌شود
این شب پریشان پریشان سحر می‌شود

روز نو‌گل‌افشان ‌گل‌افشان به ما می‌رسد
روز نو‌گل‌افشان ‌گل‌افشان به ما می‌رسد

بخت آن ندارم‌که یارم کند یاد من
حال من‌که‌گوید که‌گوید به صیاد من

گرچه شد دل زار گرفتار به بیداد او
عاقبت رسد عشق رسد عشق به فریاد من

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد

***دانلود آهنگ «از نگاه یاران به یاران» از صدیق تعریف***

ساقیا کجایی کجایی که درآتشم
وز غمش ندانی ندانی چه‌ها می‌کشم

ساقی از در وبام در وبام بلا می‌رسد
بردلم ازاین عشق چه‌ها می‌رسد

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد