شجریان

متن آهنگ:

بــــبار ای بــــارون ببــــــار‎
با دلُم گریه کن، خون ببار‎

در شبای تیـــره چون زلــــف یــــار‎
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون‎

دلا خــــون شو خـــون ببـــار‎
بر کوه و دشت و هامون ببار‎

دلا خــــون شـو خـــون ببــار‎
بر کوه و دشت و هامون ببار‎

به سرخی لبای ســـرخ یــار‎
به یــاد عاشقــای این دیـــار‎
به داغ عاشقای بی مزار ای بارون‎

دانلود آهنگ «ببار ای بارون» از محمدرضا شجریان.

ببـــار ای بـــــــارون ببـــــــار‎
با دلُم گریه کن، خون ببـــار‎

در شبای تیره چون زلف یار‎
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون‎

ببــــار ای ابــــر بهــــــار‎
با دلُم به هوای زلف یار‎

داد و بیداد از این روزگـار‎
ماهُ دادن به شبهای تار ای بارون

  • دانلود آهنگ «ببار ای بارون» از محمدرضا شجریان

  • 2.5 مگابایت

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

         
  • دختر-جیگی-جیگی

    دانلود آهنگ شاد «دختر جیگی جیگی» افغانی از تمیم ناله

  • یا-مولا-دلم-تنگ-اومده

    دانلود مجموعه آهنگ «یا مولا دلم تنگ آمده» از(بینـا-بیژنی-قاسمی-ساربان-منیرا-تاجیکی)

برو بالا